ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยงาน กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ 02-547-4771 ต่อ 86
โทรสาร 02-547-4821
อีเมล์ grn_info@moc.go.th
เว็บไซต์ www.dft.go.th
หน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ 02-547-5502
โทรสาร 02-547-5502
อีเมล์ rice2_dit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.dit.go.th

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ 02-507-8356
โทรสาร 02-547-4230
อีเมล์ foodsditp@gmail.com
เว็บไซต์ www.ditp.go.th
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ 02-940-6641
โทรสาร 02-940-6641
อีเมล์ prcai@oae.go.th
เว็บไซต์ www.oae.go.th

หน่วยงาน กรมศุลกากร
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา คลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ 10110
เบอร์ติดต่อ 02-667-7320
โทรสาร 02-667-6918
อีเมล์ 77050000@customs.go.th
เว็บไซต์ www.customs.go.th
หน่วยงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ เลขที่ 150/2 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ 10200
เบอร์ติดต่อ 02-018-6888
โทรสาร 02-622-1879
อีเมล์ bot@thaiechamber.org
เว็บไซต์ www.thaichamber.org

หน่วยงาน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ที่อยู่ เลขที่ 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
เบอร์ติดต่อ 02-287-2674
โทรสาร 02-287-2678
อีเมล์ contact@thairiceexporters.or.th
เว็บไซต์ www.thairiceexporters.or.th
หน่วยงาน สมาคมโรงสีข้าวไทย
ที่อยู่ เลขที่ 81 ซอย เจริญกรุง 24(ตรงข้ามเขตสัมพันธวงศ์) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพฯ 10100
เบอร์ติดต่อ 02-234-7289
โทรสาร 02-234-7286
อีเมล์ thairicemillers@gmail.com
เว็บไซต์ www.thairicemillers.com

หน่วยงาน สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารกราสเฮ้าส์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ซอย สุขุวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
เบอร์ติดต่อ 02-661-7900 ต่อ 501
โทรสาร 02-661-7901
อีเมล์ contact@thairicepackers.or.th
เว็บไซต์ www.thairicepackers.or.th
หน่วยงาน สมาคมค้าข้าวไทย
ที่อยู่ เลขที่ 89 ซอย โยธา 1 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงค์ จังหวัดกรุงเทพฯ 10100
เบอร์ติดต่อ 02-234-9187
โทรสาร 02-237-3184
อีเมล์ thairiceassociation_thairice@yahoo.com
เว็บไซต์ www.thairiceassociation.com

หน่วยงาน สมาคมชาวนาข้าวไทย
ที่อยู่ เลขที่ 15/3 หมู่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
เบอร์ติดต่อ 081-848-6991
โทรสาร 02-922-4955
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
หน่วยงาน สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย
ที่อยู่ เลขที่ 185 หมู่ 10 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
เบอร์ติดต่อ 086-742-7638
โทรสาร 075-466-671
อีเมล์ suthep9151@outlook.co.th
เว็บไซต์ -