ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การผลิตข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ตุลาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 140.8 145.99 144.85 -3.56
อินเดีย 111 110 106.5 0.91
อินโดนีเซีย 37.3 37 37.15 0.81
บังคลาเทศ 34.4 32.65 34.58 5.36
เวียดนาม 29.07 28.58 27.86 1.71
ไทย 21.2 20.37 18.6 4.07
เมียนมาร์ 13.1 13.2 12.4 -0.76
ฟิลิปปินส์ 12.1 12.3 11.5 -1.63
กัมพูชา 5.5 5.4 4.95 1.85
ปากีสถาน 7.4 7.5 6.8 -1.33
สหรัฐฯ 6.9 5.66 7.12 21.91
ไนจีเรีย 3.8 3.78 2.7 0.53
อิหร่าน 1.7 1.72 0 -1.16
โกตดิวัวร์ 1.4 1.33 0 5.26
อื่นๆ 62.0 62.75 66.53 -1.20
รวม 487.7 488.23 481.54 -0.11

หมายเหตุ : ืn/a

การบริโภค

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ตุลาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 142.5 142.7 143.5 -0.14
อินเดีย 100 97.35 96 2.72
อินโดนีเซีย 38.2 38 37.6 0.53
บังคลาเทศ 35.5 35.2 35 0.85
เวียดนาม 22.1 22 22.7 0.45
ไทย 10.2 11.17 11 -8.68
เมียนมาร์ 10.1 9.9 10.8 2.02
ฟิลิปปินส์ 13.5 13.2 12.9 2.27
กัมพูชา 4.2 4.1 3.73 2.44
ปากีสถาน 3.3 3.4 2.9 -2.94
สหรัฐฯ 4.2 3.81 4.19 10.24
ไนจีเรีย 6.9 6.7 5.1 2.99
อิหร่าน 3.1 3.15 2.9 -1.59
โกตดิวัวร์ 2.8 2.9 0 -3.45
อื่นๆ 91.9 87.61 90.35 4.90
รวม 488.5 481.19 478.67 1.52

หมายเหตุ : ืn/a

การส่งออก

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ตุลาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 1.8 1.6 0.5 12.50
อินเดีย 13 13.2 10 -1.52
เวียดนาม 7 6.8 5.6 2.94
ไทย 11 10.5 10 4.76
เมียนมาร์ 3 3.5 1.6 -14.29
กัมพูชา 1.3 1.25 1.2 4.00
ปากีสถาน 4.2 4 4 5.00
สหรัฐฯ 3.1 3.15 3.55 -1.59
โกตดิวัวร์ 0.01 0.03 0 -66.67
อื่นๆ 5.3 4.874 4.87 8.74
รวม 49.7 48.91 41.32 1.62

หมายเหตุ : ืn/a

การนำเข้า

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ตุลาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 5 5.5 5 -9.09
อินโดนีเซีย 1.2 1.8 0.5 -33.33
บังคลาเทศ 1.2 1.8 0.6 -33.33
เวียดนาม 0.4 0.4 0.3 0.00
ไทย 0.25 0.25 0 0.00
ฟิลิปปินส์ 1.8 1.4 1.4 28.57
สหรัฐฯ 0.8 0.82 0.75 -2.44
ไนจีเรีย 3 2.6 2.1 15.38
อิหร่าน 1.4 1.3 1.05 7.69
โกตดิวัวร์ 1.4 1.5 1.35 -6.67
อื่นๆ 33.2 31.51 28.27 5.36
รวม 49.7 48.91 41.32 1.62

หมายเหตุ : ืn/a

สต็อกข้าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ณ ตุลาคม 2561
หน่วย : ล้านตัน


ประเทศ 2561/62 2560/61 2559/60 Δ %
จีน 96 93.99 69.59 2.14
อินเดีย 20 20 18.9 0.00
อินโดนีเซีย 4 3.7 6.25 8.11
บังคลาเทศ 1.6 1.89 0 -15.34
เวียดนาม 1.4 1.15 1.32 21.74
ไทย 3.4 3.19 6.25 6.58
เมียนมาร์ 0.7 0.36 0 94.44
ฟิลิปปินส์ 2.7 2.5 1.41 8.00
กัมพูชา 0.5 0.44 0 13.64
ปากีสถาน 1.2 1.47 0 -18.37
สหรัฐฯ 1.4 1.09 1.53 28.44
ไนจีเรีย 0.8 0.94 0 -14.89
อิหร่าน 0.4 0.42 0 -4.76
โกตดิวัวร์ 0.5 0.27 0 85.19
อื่นๆ 7.6 12.4 13.31 -38.71
รวม 142.2 143.81 118.56 -1.12

หมายเหตุ : ืn/a