ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2561 (มกราคม - สิงหาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 538,255,201 282,465,474 7.77
2 BENIN 932,706,026 372,177,827 10.24
3 U.S.A. 327,468,649 355,043,976 9.77
4 COTE D LVOIRE 179,083,865 84,072,004 2.31
5 INDONESIA 735,529,505 331,895,249 9.13
6 MALAYSIA 309,711,669 130,915,358 3.60
7 CAMEROON 247,573,495 95,458,800 2.63
8 SOUTH AFRICA 416,273,441 178,323,597 4.91
9 HONG KONG 128,428,408 131,286,650 3.61
10 JAPAN 135,639,567 58,602,270 1.61
11 PHILIPPINES 704,433,558 280,607,068 7.72
12 LAOS 16,620,460 5,190,475 0.14
13 GHANA 93,550,935 63,851,696 1.76
14 SINGAPORE 69,801,898 68,301,622 1.88
15 ANGOLA 304,541,217 131,881,915 3.63
16 MOZAMBIQUE 233,023,115 94,618,752 2.60
17 SENEGAL 105,575,130 40,772,102 1.12
18 CANADA 48,249,388 51,271,359 1.41
19 CONGO 60,837,375 24,817,626 0.68
20 PAPUA NEW GUINEA 62,552,520 38,901,277 1.07
21 AUSTRALIA 44,240,604 42,176,571 1.16
22 SAUDI ARABIA 43,647,763 33,097,880 0.91
23 NIGERIA 4,536,960 2,023,210 0.06
24 ISRAEL 37,324,167 30,112,815 0.83
25 UNITED KINGDOM 51,067,287 34,995,518 0.96
26 FRANCE 27,769,026 27,441,605 0.76
27 BELGIUM 28,442,255 17,943,206 0.49
28 GUINEA 8,226,400 3,638,978 0.10
29 NETHERLANDS 25,734,950 24,980,882 0.69
30 GABON 19,279,819 12,697,325 0.35
31 YEMEN 138,122,470 57,232,716 1.58
32 U. ARAB EMIRATES 26,003,880 13,632,875 0.38
33 MAURITANIA 21,725,900 9,303,958 0.26
34 SPAIN 28,497,521 17,335,872 0.48
35 KENYA 159,928,575 67,141,565 1.85
36 TOGO 124,024,877 49,734,441 1.37
37 ALGERIA 44,763,289 18,740,689 0.52
38 MYANMAR 5,343,150 2,545,301 0.07
39 ITALY 11,654,899 12,123,257 0.33
40 RUSSIAN FEDERATION 32,769,700 14,373,628 0.40
41 NIGER 28,496,200 11,622,400 0.32
42 TAIWAN 13,405,867 8,987,304 0.25
43 SWITZERLAND 9,522,699 10,138,096 0.28
44 GERMANY 5,392,273 5,958,500 0.16
45 MAYOTTE 8,685,600 9,252,782 0.25
46 EQUATORIAL GUINEA 11,349,655 5,938,131 0.16
47 TURKEY 11,552,528 4,907,949 0.14
48 NEW ZEALAND 8,399,379 7,699,935 0.21
49 VIETNAM 15,572,964 8,929,888 0.25
50 PERU 9,800,003 4,387,703 0.12
51 KUWAIT 6,231,228 4,826,151 0.13
52 BRUNEI 20,286,002 18,009,400 0.50
53 LEBANON 11,511,728 5,164,013 0.14
54 SWEDEN 5,790,579 6,129,008 0.17
55 JORDAN 4,437,405 2,111,410 0.06
56 TANZANIA 25,318,500 10,416,253 0.29
57 TIMOR LESTE 23,279,290 9,579,657 0.26
58 CAPE VERDE ISLANDS 10,046,405 5,594,114 0.15
59 POLAND 6,370,882 4,413,129 0.12
60 NEW CALEDONIA 3,647,436 3,259,404 0.09
61 NORWAY 4,892,323 4,655,237 0.13
62 SIERRA LEONE 13,594,125 5,572,962 0.15
63 QATAR 3,617,954 2,137,036 0.06
64 FIJI 9,895,566 4,082,548 0.11
65 PORTUGAL 1,241,392 1,002,655 0.03
66 BURKINA FASO 15,084,000 5,776,434 0.16
67 DENMARK 2,182,620 2,439,205 0.07
68 MACAO 2,061,749 1,989,153 0.05
69 GEORGIA 6,784,480 3,311,288 0.09
70 SYRIA 17,068,850 7,248,494 0.20
71 CZECH REPUBLIC 2,275,808 1,749,110 0.05
72 OTHER COUNTRIES 47,350,984 19,779,913 0.54
73 REUNION 3,173,332 3,277,070 0.09
74 IRAN 6,229,370 4,087,869 0.11
75 OMAN 8,918,808 4,297,798 0.12
76 MEXICO 25,637,700 10,925,306 0.30
77 EGYPT 9,520,324 4,876,364 0.13
78 BAHRAIN 2,100,332 1,709,361 0.05
79 GAMBIA 4,039,000 1,852,994 0.05
80 CAMBODIA 4,779,527 1,828,451 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 3,605,050 4,063,501 0.11
82 FINLAND 1,256,652 1,118,175 0.03
83 MALI 2,048,676 819,391 0.02
84 IRELAND 889,923 1,081,508 0.03
85 PUERTO RICO 860,575 827,605 0.02
86 LIBYA 594,000 416,955 0.01
87 MARTINIQUE 572,400 569,760 0.02
88 LITHUANIA 2,703,200 1,183,067 0.03
89 CHILE 1,807,800 815,724 0.02
90 ZIMBABWE 3,452,000 1,395,168 0.04
91 GUAM 599,806 692,051 0.02
92 ETHIOPIA 175,000 156,000 0.00
93 MAURITIUS 1,244,155 631,515 0.02
94 GUINEA-BISSAU 500,000 214,750 0.01
95 AUSTRIA 240,750 312,302 0.01
96 JAMAICA 627,480 783,773 0.02
97 GUADELOUPE 749,910 424,801 0.01
98 UKRAINE 3,589,221 1,739,082 0.05
99 FRENCH GUIANA 458,820 572,223 0.02
100 CYPRUS 325,864 314,181 0.01
101 SAO TOME & PRINCIPE 200,000 86,300 0.00
102 MALTA 610,980 582,204 0.02
103 CROATIA 1,691,000 705,140 0.02
104 ICELAND 352,300 375,741 0.01
105 INDIA 486,110 553,249 0.02
106 NAMIBIA 724,650 359,203 0.01
107 GREECE 359,262 277,948 0.01
108 NETHERLD ANTILLES 226,996 192,838 0.01
109 TRINIDAD & TOBAGO 335,534 386,637 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 279,921 308,525 0.01
111 MALDIVES 458,752 269,227 0.01
112 S. KOREA 5,475,007 2,159,263 0.06
113 MOROCCO 8,886,990 4,561,315 0.13
114 SRI LANKA 187,321 221,141 0.01
115 BELARUS 1,170,000 454,650 0.01
116 UGANDA 0 0 0.00
117 BULGARIA 175,000 118,505 0.00
118 TUNISIA 9,775,000 4,039,142 0.11
119 RWANDA 1,612,001 664,642 0.02
120 BANGLADESH 75,884,446 29,942,972 0.82
121 MONGOLIA 57,120 66,085 0.00
122 HUNGARY 343,638 212,863 0.01
123 COLOMBIA 170,838 174,940 0.00
124 PALAU 169,162 207,032 0.01
125 COMOROS 45,000 47,587 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 454,000 196,468 0.01
127 BRAZIL 210,922 178,432 0.00
128 SUDAN 452,000 202,050 0.01
129 ARMENIA 320,000 145,480 0.00
130 SURINAME 128,040 146,627 0.00
131 HAITI 1 1 0.00
132 DJIBOUTI 2,808,000 1,162,676 0.03
133 BAHAMAS 74,175 94,696 0.00
134 ALBANIA 1,082,000 548,878 0.02
135 PAKISTAN 17 75 0.00
136 ARUBA 48,980 61,974 0.00
137 LIBERIA 284,993 116,791 0.00
138 NEPAL 500 747 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 28,012,800 11,294,930 0.31
141 VANUATU 70,409 74,380 0.00
142 MONTENEGRO 575,000 228,200 0.01
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 12,160 14,561 0.00
144 ESTONIA 1,992 3,602 0.00
145 IRAQ 7,614,001 3,246,124 0.09
146 LATVIA 50,000 23,600 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00

หมายเหตุ : n/a