ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 831,847,540 439,262,914 8.61
2 BENIN 1,487,232,685 584,222,790 11.46
3 U.S.A. 459,794,050 499,797,100 9.80
4 COTE D LVOIRE 261,097,386 122,365,475 2.40
5 INDONESIA 811,490,505 368,186,165 7.22
6 MALAYSIA 443,701,073 183,178,494 3.59
7 CAMEROON 349,349,610 135,965,851 2.67
8 SOUTH AFRICA 728,548,016 307,414,985 6.03
9 HONG KONG 171,450,944 177,082,400 3.47
10 JAPAN 192,365,001 81,307,456 1.59
11 PHILIPPINES 873,656,198 347,854,792 6.82
12 LAOS 40,843,572 12,559,245 0.25
13 GHANA 151,748,335 100,396,626 1.97
14 SINGAPORE 95,318,242 93,640,841 1.84
15 ANGOLA 410,804,574 177,226,079 3.48
16 MOZAMBIQUE 347,547,230 140,764,748 2.76
17 SENEGAL 149,066,851 58,784,975 1.15
18 CANADA 75,541,386 80,475,402 1.58
19 CONGO 97,390,224 39,694,137 0.78
20 PAPUA NEW GUINEA 101,412,520 58,830,189 1.15
21 AUSTRALIA 62,293,605 59,995,951 1.18
22 SAUDI ARABIA 58,512,686 42,874,613 0.84
23 NIGERIA 6,277,040 2,804,333 0.05
24 ISRAEL 48,600,865 39,828,758 0.78
25 UNITED KINGDOM 61,040,814 41,569,541 0.82
26 FRANCE 38,383,582 37,157,888 0.73
27 BELGIUM 36,858,595 22,648,351 0.44
28 GUINEA 10,664,900 4,727,240 0.09
29 NETHERLANDS 35,263,057 32,816,230 0.64
30 GABON 29,615,436 20,305,290 0.40
31 YEMEN 160,069,470 65,798,279 1.29
32 U. ARAB EMIRATES 79,269,897 35,800,194 0.70
33 MAURITANIA 25,120,900 10,718,748 0.21
34 SPAIN 33,618,751 20,806,863 0.41
35 KENYA 200,338,905 83,957,535 1.65
36 TOGO 165,629,400 67,875,461 1.33
37 ALGERIA 63,963,545 26,508,355 0.52
38 MYANMAR 6,102,480 2,872,558 0.06
39 ITALY 16,581,306 16,762,806 0.33
40 RUSSIAN FEDERATION 44,018,272 19,362,064 0.38
41 NIGER 44,610,550 17,901,035 0.35
42 TAIWAN 19,544,355 12,944,956 0.25
43 SWITZERLAND 24,361,499 17,061,057 0.33
44 GERMANY 7,731,777 8,552,189 0.17
45 MAYOTTE 10,783,100 11,404,517 0.22
46 EQUATORIAL GUINEA 20,885,752 10,243,859 0.20
47 TURKEY 14,782,530 6,384,422 0.13
48 NEW ZEALAND 11,389,611 10,253,945 0.20
49 VIETNAM 20,852,113 12,060,566 0.24
50 PERU 13,394,003 5,923,613 0.12
51 KUWAIT 8,617,971 6,669,134 0.13
52 BRUNEI 23,793,202 20,744,155 0.41
53 LEBANON 16,937,537 7,441,607 0.15
54 SWEDEN 7,677,039 8,395,417 0.16
55 JORDAN 6,130,945 2,867,357 0.06
56 TANZANIA 29,960,000 12,292,215 0.24
57 TIMOR LESTE 42,933,720 17,087,773 0.34
58 CAPE VERDE ISLANDS 15,538,251 8,480,163 0.17
59 POLAND 8,080,729 5,464,912 0.11
60 NEW CALEDONIA 4,996,893 4,514,958 0.09
61 NORWAY 6,783,317 6,633,416 0.13
62 SIERRA LEONE 13,857,625 5,700,817 0.11
63 QATAR 4,590,058 2,740,937 0.05
64 FIJI 12,860,611 5,289,876 0.10
65 PORTUGAL 1,909,152 1,340,075 0.03
66 BURKINA FASO 25,084,000 9,661,815 0.19
67 DENMARK 3,353,998 3,662,902 0.07
68 MACAO 2,802,134 2,766,115 0.05
69 GEORGIA 8,372,480 4,131,253 0.08
70 SYRIA 19,709,850 8,319,700 0.16
71 CZECH REPUBLIC 4,342,536 4,139,288 0.08
72 OTHER COUNTRIES 68,995,159 27,787,960 0.01
73 REUNION 4,164,792 4,226,129 0.08
74 IRAN 8,359,370 6,463,672 0.13
75 OMAN 9,581,816 4,840,428 0.09
76 MEXICO 26,286,310 11,332,558 0.22
77 EGYPT 10,759,324 5,449,408 0.11
78 BAHRAIN 2,709,406 2,200,240 0.04
79 GAMBIA 6,749,500 3,019,019 0.06
80 CAMBODIA 7,019,037 2,691,472 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 4,935,903 5,429,729 0.11
82 FINLAND 1,696,984 1,552,365 0.03
83 MALI 2,048,676 819,391 0.02
84 IRELAND 1,207,848 1,459,111 0.03
85 PUERTO RICO 1,920,513 1,596,850 0.03
86 LIBYA 2,240,200 1,251,327 0.02
87 MARTINIQUE 796,260 797,540 0.02
88 LITHUANIA 3,153,200 1,362,480 0.03
89 CHILE 3,178,840 1,394,708 0.03
90 ZIMBABWE 11,018,000 4,341,024 0.09
91 GUAM 806,370 934,001 0.02
92 ETHIOPIA 275,000 267,500 0.01
93 MAURITIUS 1,932,713 976,405 0.02
94 GUINEA-BISSAU 931,000 407,077 0.01
95 AUSTRIA 395,044 506,939 0.01
96 JAMAICA 1,067,767 1,340,763 0.03
97 GUADELOUPE 828,098 502,236 0.01
98 UKRAINE 4,752,221 2,316,630 0.05
99 FRENCH GUIANA 654,570 772,132 0.02
100 CYPRUS 495,354 427,069 0.01
101 SAO TOME & PRINCIPE 370,000 182,000 0.00
102 MALTA 732,960 688,446 0.01
103 CROATIA 2,414,000 984,672 0.02
104 ICELAND 456,160 485,612 0.01
105 INDIA 658,138 753,674 0.01
106 NAMIBIA 749,650 389,703 0.01
107 GREECE 522,432 417,386 0.01
108 NETHERLD ANTILLES 247,877 212,836 0.00
109 TRINIDAD & TOBAGO 377,674 435,859 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 393,985 441,968 0.01
111 MALDIVES 676,462 395,639 0.01
112 S. KOREA 20,651,607 7,900,436 0.15
113 MOROCCO 10,657,830 5,424,824 0.11
114 SRI LANKA 282,322 331,734 0.01
115 BELARUS 1,570,000 614,250 0.01
116 UGANDA 0 0 0.00
117 BULGARIA 292,500 187,140 0.00
118 TUNISIA 15,950,000 6,617,890 0.13
119 RWANDA 1,768,001 724,870 0.01
120 BANGLADESH 75,886,446 29,945,522 0.59
121 MONGOLIA 98,420 114,127 0.00
122 HUNGARY 639,243 377,825 0.01
123 COLOMBIA 213,338 226,516 0.00
124 PALAU 211,477 257,996 0.01
125 COMOROS 122,000 99,454 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 788,000 341,354 0.01
127 BRAZIL 376,339 305,971 0.01
128 SUDAN 452,000 202,050 0.00
129 ARMENIA 886,400 394,902 0.01
130 SURINAME 168,800 191,946 0.00
131 HAITI 1 1 0.00
132 DJIBOUTI 2,808,000 1,162,676 0.02
133 BAHAMAS 74,175 94,696 0.00
134 ALBANIA 1,654,000 783,320 0.02
135 PAKISTAN 100,017 40,675 0.00
136 ARUBA 48,980 61,974 0.00
137 LIBERIA 284,993 116,791 0.00
138 NEPAL 500 747 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 30,516,800 12,341,344 0.24
141 VANUATU 88,409 94,409 0.00
142 MONTENEGRO 575,000 228,200 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 19,660 23,351 0.00
144 ESTONIA 2,988 5,407 0.00
145 IRAQ 7,718,001 3,288,868 0.06
146 LATVIA 50,000 23,600 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00
148 0 0
149 0 0

หมายเหตุ : ืn/a