ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2562 (มกราคม - พฤษภาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 205,829,591 117,228,108 5.94
2 BENIN 695,854,310 267,399,819 13.54
3 U.S.A. 239,941,777 262,279,158 13.28
4 COTE D LVOIRE 82,769,007 41,868,121 2.12
5 INDONESIA 34,211,000 20,395,481 1.03
6 MALAYSIA 158,343,872 63,005,839 3.19
7 CAMEROON 223,624,073 89,085,339 4.51
8 SOUTH AFRICA 264,823,661 106,309,436 5.38
9 HONG KONG 73,721,599 82,213,827 4.16
10 JAPAN 107,805,899 46,056,608 2.33
11 PHILIPPINES 267,683,400 99,889,870 5.06
12 LAOS 13,417,595 3,713,532 0.19
13 GHANA 18,251,782 9,396,280 0.48
14 SINGAPORE 40,542,040 39,914,375 2.02
15 ANGOLA 198,415,057 83,044,962 4.20
16 MOZAMBIQUE 110,507,381 44,944,777 2.28
17 SENEGAL 103,099,550 47,229,206 2.39
18 CANADA 42,483,925 46,850,815 2.37
19 CONGO 39,964,035 16,623,718 0.84
20 PAPUA NEW GUINEA 22,029,500 14,850,609 0.75
21 AUSTRALIA 25,899,922 25,316,011 1.28
22 SAUDI ARABIA 20,563,174 15,615,383 0.79
23 NIGERIA 2,380,000 1,032,316 0.05
24 ISRAEL 22,242,318 18,796,027 0.95
25 UNITED KINGDOM 34,817,582 23,879,868 1.21
26 FRANCE 18,319,031 18,565,072 0.94
27 BELGIUM 23,289,223 15,259,543 0.77
28 GUINEA 6,547,800 2,962,982 0.15
29 NETHERLANDS 17,231,642 16,129,085 0.82
30 GABON 12,422,250 6,713,513 0.34
31 YEMEN 81,107,080 33,044,733 1.67
32 U. ARAB EMIRATES 11,836,524 6,278,949 0.32
33 MAURITANIA 13,192,000 6,076,754 0.31
34 SPAIN 15,384,581 9,688,394 0.49
35 KENYA 87,229,350 36,156,240 1.83
36 TOGO 54,525,975 24,644,333 1.25
37 ALGERIA 19,906,500 8,034,823 0.41
38 MYANMAR 1,146,895 604,151 0.03
39 ITALY 10,152,457 9,740,154 0.49
40 RUSSIAN FEDERATION 18,111,220 7,732,271 0.39
41 NIGER 20,088,550 7,811,041 0.40
42 TAIWAN 8,584,620 6,298,098 0.32
43 SWITZERLAND 6,085,590 5,871,768 0.30
44 GERMANY 4,421,258 4,962,944 0.25
45 MAYOTTE 4,437,930 4,604,465 0.23
46 EQUATORIAL GUINEA 10,326,960 5,055,027 0.26
47 TURKEY 15,261,821 6,507,054 0.33
48 NEW ZEALAND 4,322,649 3,896,109 0.20
49 VIETNAM 6,147,721 3,737,236 0.19
50 PERU 2,635,000 1,121,275 0.06
51 KUWAIT 3,066,670 2,089,850 0.11
52 BRUNEI 11,886,300 11,704,494 0.59
53 LEBANON 8,723,357 3,865,282 0.20
54 SWEDEN 4,396,840 4,953,276 0.25
55 JORDAN 2,600,776 1,220,900 0.06
56 TANZANIA 7,925,000 3,221,637 0.16
57 TIMOR LESTE 8,999,960 3,408,485 0.17
58 CAPE VERDE ISLANDS 7,524,375 3,779,405 0.19
59 POLAND 3,661,269 3,074,562 0.16
60 NEW CALEDONIA 3,122,803 2,719,836 0.14
61 NORWAY 2,848,429 2,887,881 0.15
62 SIERRA LEONE 430,950 318,774 0.02
63 QATAR 2,000,498 1,210,546 0.06
64 FIJI 2,059,185 829,667 0.04
65 PORTUGAL 4,453,242 2,210,937 0.11
66 BURKINA FASO 120,000 90,300 0.00
67 DENMARK 1,389,055 1,395,305 0.07
68 MACAO 1,078,052 1,143,451 0.06
69 GEORGIA 3,760,000 1,879,930 0.10
70 SYRIA 2,979,000 1,235,428 0.06
71 CZECH REPUBLIC 1,650,327 1,382,910 0.07
72 OTHER COUNTRIES 63,089,807 25,101,668 1.27
73 REUNION 2,064,245 2,095,987 0.11
74 IRAN 6,889,180 4,011,580 0.20
75 OMAN 1,386,220 768,817 0.04
76 MEXICO 622,300 336,044 0.02
77 EGYPT 3,807,100 1,969,993 0.10
78 BAHRAIN 1,024,890 796,607 0.04
79 GAMBIA 5,497,000 2,523,413 0.13
80 CAMBODIA 2,279,615 936,902 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 2,266,166 2,393,691 0.12
82 FINLAND 791,088 700,754 0.04
83 MALI 500,000 243,950 0.01
84 IRELAND 794,316 998,816 0.05
85 PUERTO RICO 980,348 942,995 0.05
86 LIBYA 8,493,054 4,417,514 0.22
87 MARTINIQUE 526,265 521,869 0.03
88 LITHUANIA 281,250 162,651 0.01
89 CHILE 980,022 476,103 0.02
90 ZIMBABWE 48,000 20,408 0.00
91 GUAM 277,121 332,930 0.02
92 ETHIOPIA 0 0 0.00
93 MAURITIUS 824,435 395,386 0.02
94 GUINEA-BISSAU 644,000 295,530 0.01
95 AUSTRIA 336,824 342,500 0.02
96 JAMAICA 520,078 624,644 0.03
97 GUADELOUPE 515,398 371,953 0.02
98 UKRAINE 2,423,000 1,174,217 0.06
99 FRENCH GUIANA 251,940 320,650 0.02
100 CYPRUS 389,784 337,258 0.02
101 SAO TOME & PRINCIPE 52,000 21,580 0.00
102 MALTA 450,008 406,689 0.02
103 CROATIA 373,000 145,960 0.01
104 ICELAND 247,195 280,310 0.01
105 INDIA 361,817 433,744 0.02
106 NAMIBIA 105,010 67,830 0.00
107 GREECE 375,183 292,707 0.01
108 NETHERLD ANTILLES 260,139 295,287 0.01
109 TRINIDAD & TOBAGO 171,424 195,083 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 162,289 190,055 0.01
111 MALDIVES 228,652 149,572 0.01
112 S. KOREA 317,000 174,679 0.01
113 MOROCCO 1,624,800 831,922 0.04
114 SRI LANKA 86,838 106,175 0.01
115 BELARUS 0 0 0.00
116 UGANDA 264,750 103,252 0.01
117 BULGARIA 150,000 113,050 0.01
118 TUNISIA 5,500,000 2,174,810 0.11
119 RWANDA 156,000 60,840 0.00
120 BANGLADESH 65,960 73,904 0.00
121 MONGOLIA 83,700 65,418 0.00
122 HUNGARY 24,000 26,894 0.00
123 COLOMBIA 58,630 69,092 0.00
124 PALAU 84,948 105,255 0.01
125 COMOROS 46,000 49,400 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 111,000 53,327 0.00
127 BRAZIL 112,800 115,214 0.01
128 SUDAN 150,000 60,450 0.00
129 ARMENIA 206,000 84,752 0.00
130 SURINAME 63,993 71,866 0.00
131 HAITI 0 0 0.00
132 DJIBOUTI 0 0 0.00
133 BAHAMAS 69,450 86,613 0.00
134 ALBANIA 78,000 35,626 0.00
135 PAKISTAN 408,000 193,240 0.01
136 ARUBA 49,985 55,591 0.00
137 LIBERIA 73,500 86,934 0.00
138 NEPAL 560 810 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 5,615,000 2,229,100 0.11
141 VANUATU 57,570 57,879 0.00
142 MONTENEGRO 0 0 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 12,400 15,790 0.00
144 ESTONIA 1,992 3,699 0.00
145 IRAQ 45,863,025 18,863,904 0.96
146 LATVIA 74,000 31,936 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00

หมายเหตุ : ืn/a