ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2562 (มกราคม - กรกฎาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 253,305,809 148,603,768 5.72
2 BENIN 943,161,740 363,885,188 14.01
3 U.S.A. 326,889,616 358,113,950 13.79
4 COTE D LVOIRE 86,212,457 45,708,975 1.76
5 INDONESIA 44,392,000 26,690,669 1.03
6 MALAYSIA 201,113,322 79,844,295 3.07
7 CAMEROON 290,678,783 117,039,734 4.51
8 SOUTH AFRICA 399,025,546 160,914,276 6.20
9 HONG KONG 98,743,757 110,049,106 4.24
10 JAPAN 143,115,021 59,921,471 2.31
11 PHILIPPINES 284,815,300 106,710,032 4.11
12 LAOS 18,020,530 5,058,662 0.19
13 GHANA 26,670,496 14,095,458 0.54
14 SINGAPORE 57,446,846 58,075,991 2.24
15 ANGOLA 250,241,557 105,944,531 4.08
16 MOZAMBIQUE 138,231,281 56,632,810 2.18
17 SENEGAL 133,044,200 61,878,122 2.38
18 CANADA 56,622,989 61,190,764 2.36
19 CONGO 61,638,035 25,438,285 0.98
20 PAPUA NEW GUINEA 30,179,000 20,343,254 0.78
21 AUSTRALIA 38,426,430 37,589,168 1.45
22 SAUDI ARABIA 26,132,748 18,664,962 0.72
23 NIGERIA 3,546,200 1,535,342 0.06
24 ISRAEL 30,752,347 26,194,995 1.01
25 UNITED KINGDOM 43,674,035 31,238,469 1.20
26 FRANCE 23,891,461 24,365,258 0.94
27 BELGIUM 28,696,401 18,252,476 0.70
28 GUINEA 7,764,800 3,609,765 0.14
29 NETHERLANDS 23,469,827 22,161,019 0.85
30 GABON 15,563,942 8,571,795 0.33
31 YEMEN 90,367,080 36,709,761 1.41
32 U. ARAB EMIRATES 17,733,484 9,210,726 0.35
33 MAURITANIA 18,199,000 8,466,141 0.33
34 SPAIN 21,550,292 13,285,748 0.51
35 KENYA 103,637,850 43,003,468 1.66
36 TOGO 70,185,650 31,464,292 1.21
37 ALGERIA 28,869,500 11,726,914 0.45
38 MYANMAR 1,466,614 790,788 0.03
39 ITALY 13,719,310 13,143,790 0.51
40 RUSSIAN FEDERATION 24,411,860 10,420,198 0.40
41 NIGER 22,088,550 8,588,041 0.33
42 TAIWAN 10,682,446 7,697,133 0.30
43 SWITZERLAND 8,736,158 8,933,158 0.34
44 GERMANY 5,558,091 6,391,370 0.25
45 MAYOTTE 5,293,730 5,546,859 0.21
46 EQUATORIAL GUINEA 15,559,620 7,182,779 0.28
47 TURKEY 17,872,826 7,626,450 0.29
48 NEW ZEALAND 6,244,266 5,526,132 0.21
49 VIETNAM 7,032,580 4,380,889 0.17
50 PERU 3,956,500 1,706,985 0.07
51 KUWAIT 3,833,300 2,804,087 0.11
52 BRUNEI 15,120,300 14,822,950 0.57
53 LEBANON 11,354,075 5,049,965 0.19
54 SWEDEN 5,768,082 6,492,079 0.25
55 JORDAN 3,383,776 1,643,777 0.06
56 TANZANIA 9,490,000 3,912,683 0.15
57 TIMOR LESTE 9,543,760 3,638,179 0.14
58 CAPE VERDE ISLANDS 7,858,375 3,922,768 0.15
59 POLAND 4,185,141 3,510,317 0.14
60 NEW CALEDONIA 4,417,679 3,802,698 0.15
61 NORWAY 4,224,869 4,291,737 0.17
62 SIERRA LEONE 971,950 663,114 0.03
63 QATAR 2,443,598 1,527,318 0.06
64 FIJI 4,134,385 1,664,700 0.06
65 PORTUGAL 6,077,896 3,385,589 0.13
66 BURKINA FASO 120,000 90,300 0.00
67 DENMARK 1,847,650 1,817,476 0.07
68 MACAO 1,629,450 1,704,671 0.07
69 GEORGIA 4,180,880 2,121,538 0.08
70 SYRIA 4,345,000 1,787,126 0.07
71 CZECH REPUBLIC 1,721,872 1,442,692 0.06
72 OTHER COUNTRIES 91,624,009 36,439,304 1.40
73 REUNION 3,179,229 3,055,166 0.12
74 IRAN 8,238,680 5,255,019 0.20
75 OMAN 1,731,220 938,566 0.04
76 MEXICO 960,233 616,485 0.02
77 EGYPT 5,134,100 2,601,237 0.10
78 BAHRAIN 1,510,074 1,209,317 0.05
79 GAMBIA 5,545,000 2,579,813 0.10
80 CAMBODIA 3,019,815 1,262,087 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 3,571,109 3,639,602 0.14
82 FINLAND 940,088 853,048 0.03
83 MALI 550,000 295,800 0.01
84 IRELAND 995,999 1,261,731 0.05
85 PUERTO RICO 1,311,899 1,222,001 0.05
86 LIBYA 9,013,312 4,696,612 0.18
87 MARTINIQUE 702,065 698,889 0.03
88 LITHUANIA 404,250 215,539 0.01
89 CHILE 1,250,922 604,278 0.02
90 ZIMBABWE 48,000 20,408 0.00
91 GUAM 425,006 507,109 0.02
92 ETHIOPIA 25,000 17,750 0.00
93 MAURITIUS 1,240,935 611,850 0.02
94 GUINEA-BISSAU 644,000 295,530 0.01
95 AUSTRIA 405,266 401,336 0.02
96 JAMAICA 787,583 967,328 0.04
97 GUADELOUPE 727,888 484,547 0.02
98 UKRAINE 2,786,000 1,342,687 0.05
99 FRENCH GUIANA 442,950 565,981 0.02
100 CYPRUS 463,784 391,366 0.02
101 SAO TOME & PRINCIPE 74,500 44,011 0.00
102 MALTA 571,948 523,798 0.02
103 CROATIA 373,000 145,960 0.01
104 ICELAND 350,705 401,015 0.02
105 INDIA 515,609 603,310 0.02
106 NAMIBIA 130,010 81,730 0.00
107 GREECE 716,381 548,525 0.02
108 NETHERLD ANTILLES 392,253 453,414 0.02
109 TRINIDAD & TOBAGO 276,024 318,331 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 230,401 271,670 0.01
111 MALDIVES 393,807 261,360 0.01
112 S. KOREA 429,500 229,159 0.01
113 MOROCCO 3,833,400 1,964,165 0.08
114 SRI LANKA 134,838 161,495 0.01
115 BELARUS 0 0 0.00
116 UGANDA 264,750 103,252 0.00
117 BULGARIA 150,000 113,050 0.00
118 TUNISIA 8,950,000 3,545,150 0.14
119 RWANDA 234,000 92,976 0.00
120 BANGLADESH 88,411 101,187 0.00
121 MONGOLIA 105,700 89,618 0.00
122 HUNGARY 24,000 26,894 0.00
123 COLOMBIA 138,810 168,505 0.01
124 PALAU 106,225 132,240 0.01
125 COMOROS 67,000 73,595 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 136,000 65,327 0.00
127 BRAZIL 204,316 204,882 0.01
128 SUDAN 150,000 60,450 0.00
129 ARMENIA 327,000 140,443 0.01
130 SURINAME 105,488 120,775 0.00
131 HAITI 0 0 0.00
132 DJIBOUTI 0 0 0.00
133 BAHAMAS 89,450 111,909 0.00
134 ALBANIA 78,000 35,626 0.00
135 PAKISTAN 616,000 278,936 0.01
136 ARUBA 49,985 55,591 0.00
137 LIBERIA 73,500 86,934 0.00
138 NEPAL 560 810 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 6,029,500 2,409,116 0.09
141 VANUATU 100,075 105,811 0.00
142 MONTENEGRO 0 0 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 43,060 41,532 0.00
144 ESTONIA 3,984 7,490 0.00
145 IRAQ 46,539,025 19,137,112 0.74
146 LATVIA 126,000 53,516 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00
148 0 0
149 0 0

หมายเหตุ : ืn/a