ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2561 (มกราคม - เมษายน)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 351,149,243 186,952,301 10.13
2 BENIN 620,377,146 244,783,051 13.26
3 U.S.A. 176,228,332 183,671,537 9.95
4 COTE D LVOIRE 97,008,664 43,552,685 2.36
5 INDONESIA 224,412,705 104,045,670 5.64
6 MALAYSIA 138,706,771 56,875,878 3.08
7 CAMEROON 153,228,840 57,562,862 3.12
8 SOUTH AFRICA 246,725,793 105,782,971 5.73
9 HONG KONG 69,862,854 68,352,699 3.7
10 JAPAN 70,973,421 30,304,889 1.64
11 PHILIPPINES 185,719,001 73,422,055 3.98
12 LAOS 7,541,530 1,908,526 0.1
13 GHANA 36,963,723 22,241,015 1.21
14 SINGAPORE 34,256,971 32,596,853 1.77
15 ANGOLA 129,988,736 54,951,953 2.98
16 MOZAMBIQUE 136,120,325 54,378,577 2.95
17 SENEGAL 79,574,310 29,751,072 1.61
18 CANADA 25,137,087 25,911,642 1.4
19 CONGO 42,216,330 16,930,035 0.92
20 PAPUA NEW GUINEA 20,328,000 14,414,811 0.78
21 AUSTRALIA 21,545,811 20,216,983 1.1
22 SAUDI ARABIA 23,656,985 17,208,508 0.93
23 NIGERIA 2,083,960 923,606 0.05
24 ISRAEL 18,122,700 14,446,214 0.78
25 UNITED KINGDOM 29,851,881 19,588,681 1.06
26 FRANCE 14,951,090 13,301,987 0.72
27 BELGIUM 9,879,950 6,598,084 0.36
28 GUINEA 4,853,300 2,067,800 0.11
29 NETHERLANDS 12,490,976 11,932,036 0.65
30 GABON 9,624,228 5,204,685 0.28
31 YEMEN 88,238,020 36,455,638 1.98
32 U. ARAB EMIRATES 15,387,239 7,831,807 0.42
33 MAURITANIA 17,458,900 7,525,112 0.41
34 SPAIN 12,535,549 7,875,356 0.43
35 KENYA 66,567,165 28,133,080 1.52
36 TOGO 96,441,040 36,099,107 1.96
37 ALGERIA 12,792,000 5,231,370 0.28
38 MYANMAR 3,648,670 1,733,550 0.09
39 ITALY 5,377,548 5,439,997 0.29
40 RUSSIAN FEDERATION 15,920,060 7,044,658 0.38
41 NIGER 18,500,000 7,549,851 0.41
42 TAIWAN 6,262,965 4,092,359 0.22
43 SWITZERLAND 5,169,402 5,096,614 0.28
44 GERMANY 2,778,833 2,975,673 0.16
45 MAYOTTE 3,968,800 4,170,900 0.23
46 EQUATORIAL GUINEA 10,039,055 4,492,898 0.24
47 TURKEY 7,923,524 3,416,556 0.19
48 NEW ZEALAND 4,086,840 3,670,461 0.2
49 VIETNAM 8,832,726 5,064,481 0.27
50 PERU 4,100,003 1,791,827 0.1
51 KUWAIT 2,629,540 1,866,744 0.1
52 BRUNEI 13,860,000 12,175,518 0.66
53 LEBANON 7,748,116 3,445,965 0.19
54 SWEDEN 3,207,692 3,213,229 0.17
55 JORDAN 2,220,704 1,115,713 0.06
56 TANZANIA 10,821,500 4,485,269 0.24
57 TIMOR LESTE 10,075,000 3,933,518 0.21
58 CAPE VERDE ISLANDS 6,540,950 3,714,968 0.2
59 POLAND 5,096,359 3,554,485 0.19
60 NEW CALEDONIA 1,394,748 1,242,171 0.07
61 NORWAY 2,593,640 2,393,593 0.13
62 SIERRA LEONE 10,517,975 4,085,864 0.22
63 QATAR 1,805,325 983,504 0.05
64 FIJI 3,600,075 1,445,830 0.08
65 PORTUGAL 761,356 497,930 0.03
66 BURKINA FASO 15,084,000 5,776,434 0.31
67 DENMARK 1,256,570 1,431,312 0.08
68 MACAO 1,139,509 1,002,723 0.05
69 GEORGIA 4,123,000 1,973,568 0.11
70 SYRIA 3,142,000 1,316,321 0.07
71 CZECH REPUBLIC 1,251,881 981,089 0.05
72 OTHER COUNTRIES 14,116,834 5,383,374 0.29
73 REUNION 1,503,440 1,543,996 0.08
74 IRAN 3,951,510 2,405,281 0.13
75 OMAN 5,494,388 2,624,775 0.14
76 MEXICO 25,216,600 10,607,784 0.57
77 EGYPT 4,118,802 2,177,565 0.12
78 BAHRAIN 1,246,752 1,042,480 0.06
79 GAMBIA 1,973,000 902,030 0.05
80 CAMBODIA 2,418,015 931,411 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 1,742,310 1,844,500 0.1
82 FINLAND 556,461 467,826 0.03
83 MALI 1,998,675 764,592 0.04
84 IRELAND 507,125 624,838 0.03
85 PUERTO RICO 195,611 212,116 0.01
86 LIBYA 216,000 200,569 0.01
87 MARTINIQUE 509,000 499,685 0.03
88 LITHUANIA 1,027,900 485,160 0.03
89 CHILE 1,045,650 457,404 0.02
90 ZIMBABWE 2,412,000 956,548 0.05
91 GUAM 243,664 258,411 0.01
92 ETHIOPIA 175,000 156,000 0.01
93 MAURITIUS 447,800 244,910 0.01
94 GUINEA-BISSAU 375,000 154,750 0.01
95 AUSTRIA 161,566 185,281 0.01
96 JAMAICA 302,979 370,581 0.02
97 GUADELOUPE 504,960 274,143 0.01
98 UKRAINE 2,094,061 983,994 0.05
99 FRENCH GUIANA 231,560 272,809 0.01
100 CYPRUS 134,618 124,897 0.01
101 SAO TOME & PRINCIPE 100,000 41,400 0
102 MALTA 258,064 253,914 0.01
103 CROATIA 868,000 366,520 0.02
104 ICELAND 163,650 167,332 0.01
105 INDIA 307,327 339,881 0.02
106 NAMIBIA 679,650 340,108 0.02
107 GREECE 137,988 85,261 0
108 NETHERLD ANTILLES 113,498 96,419 0.01
109 TRINIDAD & TOBAGO 166,754 183,806 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 139,874 147,196 0.01
111 MALDIVES 265,615 146,372 0.01
112 S. KOREA 228,016 130,431 0.01
113 MOROCCO 2,822,800 1,461,946 0.08
114 SRI LANKA 92,321 107,811 0.01
115 BELARUS 0 0 0
116 UGANDA 0 0 0
117 BULGARIA 50,000 65,880 0
118 TUNISIA 5,000,000 2,053,595 0.11
119 RWANDA 1,430,000 590,330 0.03
120 BANGLADESH 75,769,568 29,810,946 1.62
121 MONGOLIA 38,000 41,690 0
122 HUNGARY 45,638 49,896 0
123 COLOMBIA 128,790 126,137 0.01
124 PALAU 84,297 98,789 0.01
125 COMOROS 45,000 47,587 0
126 REPUBLIC OF SERBIA 175,000 72,500 0
127 BRAZIL 0 0 0
128 SUDAN 102,000 46,850 0
129 ARMENIA 172,000 75,508 0
130 SURINAME 41,750 43,970 0
131 HAITI 0 0 0
132 DJIBOUTI 208,000 109,676 0.01
133 BAHAMAS 24,725 30,906 0
134 ALBANIA 52,000 21,840 0
135 PAKISTAN 0 0 0
136 ARUBA 24,000 29,311 0
137 LIBERIA 0 0 0
138 NEPAL 0 0 0
139 BELIZE 0 0 0
140 MADAGASCAR 4,853,000 2,089,925 0.11
141 VANUATU 20,109 15,895 0
142 MONTENEGRO 150,000 61,200 0
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 3,100 3,809 0
144 ESTONIA 996 1,733 0
145 IRAQ 6,834,000 2,940,364 0.16
146 LATVIA 25,000 11,900 0
147 SLOVAK 0 0 0

หมายเหตุ : ืn/a