ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2562 (มกราคม - พฤศจิกายน)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 400,506,910 245,508,343 6.30
2 BENIN 1,064,113,993 413,375,362 10.61
3 U.S.A. 515,921,090 573,647,991 14.72
4 COTE D LVOIRE 104,054,831 59,363,630 1.52
5 INDONESIA 56,712,000 35,367,254 0.91
6 MALAYSIA 280,131,425 110,866,639 2.84
7 CAMEROON 499,546,922 203,451,893 5.22
8 SOUTH AFRICA 704,100,100 287,352,797 7.37
9 HONG KONG 151,746,943 169,028,656 4.34
10 JAPAN 236,674,549 98,090,040 2.52
11 PHILIPPINES 309,058,742 116,675,966 2.99
12 LAOS 25,277,160 7,486,087 0.19
13 GHANA 53,015,399 36,258,456 0.93
14 SINGAPORE 87,532,553 90,017,220 2.31
15 ANGOLA 357,103,532 152,536,307 3.91
16 MOZAMBIQUE 256,500,302 106,514,732 2.73
17 SENEGAL 200,739,000 94,171,065 2.42
18 CANADA 88,880,328 97,983,106 2.51
19 CONGO 76,904,035 32,254,822 0.83
20 PAPUA NEW GUINEA 48,625,000 32,562,781 0.84
21 AUSTRALIA 66,629,186 65,265,594 1.67
22 SAUDI ARABIA 40,406,201 30,686,450 0.79
23 NIGERIA 9,656,100 4,282,592 0.11
24 ISRAEL 44,089,097 37,930,685 0.97
25 UNITED KINGDOM 60,318,081 43,381,246 1.11
26 FRANCE 41,788,115 43,059,664 1.10
27 BELGIUM 37,235,068 23,951,856 0.61
28 GUINEA 10,182,800 4,845,090 0.12
29 NETHERLANDS 36,870,811 34,307,632 0.88
30 GABON 27,595,139 16,202,401 0.42
31 YEMEN 170,203,440 69,137,287 1.77
32 U. ARAB EMIRATES 26,551,674 13,695,701 0.35
33 MAURITANIA 23,770,000 11,189,027 0.29
34 SPAIN 27,290,462 17,733,536 0.46
35 KENYA 151,217,950 63,425,118 1.63
36 TOGO 99,983,910 46,768,580 1.20
37 ALGERIA 36,109,940 14,876,291 0.38
38 MYANMAR 2,332,134 1,316,636 0.03
39 ITALY 21,007,493 20,156,642 0.52
40 RUSSIAN FEDERATION 36,299,640 15,698,044 0.40
41 NIGER 27,887,700 11,024,427 0.28
42 TAIWAN 16,233,131 11,327,658 0.29
43 SWITZERLAND 11,897,789 12,811,872 0.33
44 GERMANY 8,386,054 9,710,470 0.25
45 MAYOTTE 9,386,130 10,058,758 0.26
46 EQUATORIAL GUINEA 16,428,104 8,068,510 0.21
47 TURKEY 24,923,831 10,864,223 0.28
48 NEW ZEALAND 10,289,281 9,147,785 0.23
49 VIETNAM 8,880,874 5,856,330 0.15
50 PERU 7,671,500 3,330,645 0.09
51 KUWAIT 6,153,050 4,793,613 0.12
52 BRUNEI 16,800,300 16,425,032 0.42
53 LEBANON 14,704,054 6,630,052 0.17
54 SWEDEN 9,153,454 10,393,665 0.27
55 JORDAN 5,612,706 2,727,829 0.07
56 TANZANIA 14,884,500 6,195,854 0.16
57 TIMOR LESTE 10,063,960 3,841,057 0.10
58 CAPE VERDE ISLANDS 11,296,950 5,571,054 0.14
59 POLAND 6,232,812 5,207,470 0.13
60 NEW CALEDONIA 7,077,089 6,051,399 0.16
61 NORWAY 6,891,897 7,233,552 0.19
62 SIERRA LEONE 1,128,950 729,601 0.02
63 QATAR 3,387,558 2,027,259 0.05
64 FIJI 7,584,785 3,086,318 0.08
65 PORTUGAL 6,842,196 3,816,815 0.10
66 BURKINA FASO 120,000 90,300 0.00
67 DENMARK 2,495,286 2,500,829 0.06
68 MACAO 2,800,932 2,975,680 0.08
69 GEORGIA 6,279,180 3,237,370 0.08
70 SYRIA 7,553,000 3,121,176 0.08
71 CZECH REPUBLIC 3,892,578 4,132,474 0.11
72 OTHER COUNTRIES 118,459,519 47,728,542 1.22
73 REUNION 5,040,104 5,035,767 0.13
74 IRAN 10,207,780 7,284,823 0.19
75 OMAN 2,516,710 1,426,173 0.04
76 MEXICO 1,480,553 1,019,698 0.03
77 EGYPT 9,249,105 4,704,050 0.12
78 BAHRAIN 1,845,704 1,459,735 0.04
79 GAMBIA 7,000,000 3,218,755 0.08
80 CAMBODIA 4,345,815 1,841,563 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 6,360,782 6,593,235 0.17
82 FINLAND 1,559,878 1,462,351 0.04
83 MALI 550,000 295,800 0.01
84 IRELAND 1,294,219 1,672,732 0.04
85 PUERTO RICO 2,166,973 1,882,711 0.05
86 LIBYA 9,085,912 4,740,417 0.12
87 MARTINIQUE 894,825 896,979 0.02
88 LITHUANIA 764,250 397,717 0.01
89 CHILE 1,646,452 788,917 0.02
90 ZIMBABWE 2,388,000 977,011 0.03
91 GUAM 623,857 760,096 0.02
92 ETHIOPIA 25,000 17,750 0.00
93 MAURITIUS 2,063,410 1,066,722 0.03
94 GUINEA-BISSAU 1,770,000 778,472 0.02
95 AUSTRIA 746,218 712,524 0.02
96 JAMAICA 1,298,771 1,635,763 0.04
97 GUADELOUPE 871,346 590,404 0.02
98 UKRAINE 4,364,000 2,099,276 0.05
99 FRENCH GUIANA 742,605 938,388 0.02
100 CYPRUS 692,090 596,382 0.02
101 SAO TOME & PRINCIPE 840,500 410,495 0.01
102 MALTA 879,119 818,122 0.02
103 CROATIA 373,000 145,960 0.00
104 ICELAND 554,805 642,648 0.02
105 INDIA 795,077 953,836 0.02
106 NAMIBIA 155,010 111,730 0.00
107 GREECE 923,757 732,646 0.02
108 NETHERLD ANTILLES 518,464 612,583 0.02
109 TRINIDAD & TOBAGO 425,128 495,764 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 346,516 418,252 0.01
111 MALDIVES 523,363 353,443 0.01
112 S. KOREA 675,129 350,827 0.01
113 MOROCCO 14,673,500 7,473,821 0.19
114 SRI LANKA 254,838 300,065 0.01
115 BELARUS 0 0 0.00
116 UGANDA 264,750 103,252 0.00
117 BULGARIA 270,000 163,490 0.00
118 TUNISIA 14,550,000 5,906,950 0.15
119 RWANDA 728,000 299,000 0.01
120 BANGLADESH 88,411 101,187 0.00
121 MONGOLIA 105,700 89,618 0.00
122 HUNGARY 74,000 64,533 0.00
123 COLOMBIA 241,642 302,153 0.01
124 PALAU 190,092 224,718 0.01
125 COMOROS 92,000 100,305 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 154,000 85,487 0.00
127 BRAZIL 369,182 384,259 0.01
128 SUDAN 280,000 114,270 0.00
129 ARMENIA 700,000 310,717 0.01
130 SURINAME 170,064 206,959 0.01
131 HAITI 0 0 0.00
132 DJIBOUTI 0 0 0.00
133 BAHAMAS 89,450 111,909 0.00
134 ALBANIA 78,000 35,626 0.00
135 PAKISTAN 668,000 309,096 0.01
136 ARUBA 73,385 83,281 0.00
137 LIBERIA 73,500 86,934 0.00
138 NEPAL 6,640 8,836 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 8,759,500 3,738,756 0.10
141 VANUATU 187,195 184,753 0.00
142 MONTENEGRO 0 0 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 49,310 49,407 0.00
144 ESTONIA 4,980 9,439 0.00
145 IRAQ 86,022,700 34,346,175 0.88
146 LATVIA 126,000 53,516 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00
148 0 0
149 0 0
150 0 0

หมายเหตุ : ืn/a