ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2560 (มกราคม - ธันวาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 1,199,736,850 571,655,637 11.06
2 BENIN 1,811,164,303 686,120,360 13.28
3 U.S.A. 503,517,017 396,124,416 7.67
4 COTE D LVOIRE 492,910,796 185,580,394 3.59
5 INDONESIA 129,158,311 59,931,290 1.16
6 MALAYSIA 302,542,348 123,595,416 2.39
7 CAMEROON 744,508,417 271,955,997 5.26
8 SOUTH AFRICA 775,175,218 312,125,502 6.04
9 HONG KONG 223,199,624 167,497,275 3.24
10 JAPAN 347,465,709 131,242,561 2.54
11 PHILIPPINES 291,723,244 106,284,258 2.06
12 LAOS 81,179,693 28,818,786 0.56
13 GHANA 152,806,340 80,320,113 1.55
14 SINGAPORE 123,203,297 91,037,110 1.76
15 ANGOLA 396,503,329 153,990,517 2.98
16 MOZAMBIQUE 465,273,110 168,309,276 3.26
17 SENEGAL 333,872,035 114,182,725 2.21
18 CANADA 89,455,134 70,501,741 1.36
19 CONGO 170,226,866 59,719,850 1.16
20 PAPUA NEW GUINEA 72,751,262 41,309,272 0.80
21 AUSTRALIA 73,759,274 55,671,006 1.08
22 SAUDI ARABIA 59,411,374 35,037,259 0.68
23 NIGERIA 23,192,076 9,444,618 0.18
24 ISRAEL 50,327,083 32,228,799 0.62
25 UNITED KINGDOM 51,920,325 29,847,530 0.58
26 FRANCE 40,307,693 29,136,807 0.56
27 BELGIUM 54,475,911 28,404,304 0.55
28 GUINEA 9,428,675 3,678,919 0.07
29 NETHERLANDS 39,446,387 27,619,267 0.53
30 GABON 48,216,012 28,675,651 0.55
31 YEMEN 149,440,205 57,612,164 1.12
32 U. ARAB EMIRATES 49,888,174 22,436,728 0.43
33 MAURITANIA 34,133,975 12,761,756 0.25
34 SPAIN 35,957,198 19,383,858 0.38
35 KENYA 176,619,252 66,700,201 1.29
36 TOGO 132,978,164 52,654,193 1.02
37 ALGERIA 47,517,841 18,337,258 0.35
38 MYANMAR 5,565,240 2,155,133 0.04
39 ITALY 20,941,088 15,814,262 0.31
40 RUSSIAN FEDERATION 50,258,710 21,163,881 0.41
41 NIGER 78,920,310 29,495,496 0.57
42 TAIWAN 31,379,346 16,403,864 0.32
43 SWITZERLAND 12,939,053 10,461,958 0.20
44 GERMANY 9,798,291 9,624,198 0.19
45 MAYOTTE 13,733,702 10,402,779 0.20
46 EQUATORIAL GUINEA 18,315,558 8,280,824 0.16
47 TURKEY 49,776,703 19,082,731 0.37
48 NEW ZEALAND 13,625,287 9,541,770 0.18
49 VIETNAM 21,628,461 12,161,313 0.24
50 PERU 65,807,012 26,151,873 0.51
51 KUWAIT 10,905,338 7,261,680 0.14
52 BRUNEI 13,234,680 10,572,128 0.20
53 LEBANON 17,614,811 7,289,206 0.14
54 SWEDEN 9,010,168 6,995,828 0.14
55 JORDAN 7,345,233 3,214,841 0.06
56 TANZANIA 50,946,286 19,387,821 0.38
57 TIMOR LESTE 22,934,465 8,349,481 0.16
58 CAPE VERDE ISLANDS 14,631,737 6,344,100 0.12
59 POLAND 8,439,828 4,504,960 0.09
60 NEW CALEDONIA 5,131,717 4,071,842 0.08
61 NORWAY 7,299,444 5,609,845 0.11
62 SIERRA LEONE 21,065,009 7,806,887 0.15
63 QATAR 6,333,380 3,500,662 0.07
64 FIJI 5,224,107 2,066,057 0.04
65 PORTUGAL 1,949,650 1,090,241 0.02
66 BURKINA FASO 64,058,886 21,527,824 0.42
67 DENMARK 3,416,731 3,412,255 0.07
68 MACAO 3,064,440 2,234,835 0.04
69 GEORGIA 9,080,002 4,271,066 0.08
70 SYRIA 5,174,630 2,094,730 0.04
71 CZECH REPUBLIC 5,415,647 4,245,964 0.08
72 OTHER COUNTRIES 17,064,816 6,169,134 0.12
73 REUNION 5,112,501 3,961,790 0.08
74 IRAN 263,436,385 128,181,851 2.48
75 OMAN 3,804,179 1,802,311 0.03
76 MEXICO 28,857,256 11,211,050 0.22
77 EGYPT 6,650,140 3,153,127 0.06
78 BAHRAIN 3,410,560 2,088,635 0.04
79 GAMBIA 8,537,500 3,214,576 0.06
80 CAMBODIA 6,229,496 2,249,479 0.04
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 4,828,743 4,125,871 0.08
82 FINLAND 1,843,426 1,253,717 0.02
83 MALI 8,027,050 3,063,021 0.06
84 IRELAND 1,838,209 1,558,850 0.03
85 PUERTO RICO 1,768,228 1,300,267 0.03
86 LIBYA 5,427,040 3,061,387 0.06
87 MARTINIQUE 1,349,640 1,093,247 0.02
88 LITHUANIA 1,607,982 700,214 0.01
89 CHILE 5,457,008 2,135,838 0.04
90 ZIMBABWE 14,110,000 5,343,410 0.10
91 GUAM 946,694 769,758 0.01
92 ETHIOPIA 781,965 458,452 0.01
93 MAURITIUS 2,445,143 1,081,539 0.02
94 GUINEA-BISSAU 1,399,000 534,257 0.01
95 AUSTRIA 614,443 515,568 0.01
96 JAMAICA 995,495 905,911 0.02
97 GUADELOUPE 915,948 485,006 0.01
98 UKRAINE 8,284,225 3,389,983 0.07
99 FRENCH GUIANA 586,310 521,791 0.01
100 CYPRUS 895,056 632,858 0.01
101 SAO TOME & PRINCIPE 826,500 339,349 0.01
102 MALTA 468,026 327,452 0.01
103 CROATIA 1,754,400 664,585 0.01
104 ICELAND 486,866 383,654 0.01
105 INDIA 481,000 407,897 0.01
106 NAMIBIA 1,042,800 435,031 0.01
107 GREECE 831,829 522,789 0.01
108 NETHERLD ANTILLES 234,211 182,595 0.00
109 TRINIDAD & TOBAGO 490,246 361,712 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 464,256 379,874 0.01
111 MALDIVES 808,341 423,388 0.01
112 S. KOREA 25,655,761 9,807,220 0.19
113 MOROCCO 4,980,460 2,102,959 0.04
114 SRI LANKA 2,646,012 1,368,569 0.03
115 BELARUS 1,050,000 377,480 0.01
116 UGANDA 2,104,000 745,376 0.01
117 BULGARIA 73,002 81,002 0.00
118 TUNISIA 3,179,082 1,387,948 0.03
119 RWANDA 3,080,500 1,148,569 0.02
120 BANGLADESH 550,118,807 214,991,594 4.16
121 MONGOLIA 100,180 85,448 0.00
122 HUNGARY 725,101 436,451 0.01
123 COLOMBIA 212,393 163,683 0.00
124 PALAU 255,499 218,312 0.00
125 COMOROS 244,000 157,496 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 458,000 199,222 0.00
127 BRAZIL 478,584 332,613 0.01
128 SUDAN 986,700 397,997 0.01
129 ARMENIA 1,253,800 523,254 0.01
130 SURINAME 190,846 164,599 0.00
131 HAITI 1,000,000 405,000 0.01
132 DJIBOUTI 2,175,000 864,755 0.02
133 BAHAMAS 74,172 67,128 0.00
134 ALBANIA 1,630,000 705,930 0.01
135 PAKISTAN 91,984 73,072 0.00
136 ARUBA 95,261 73,765 0.00
137 LIBERIA 920,500 441,052 0.01
138 NEPAL 500 644 0.00
139 BELIZE 0 0
140 MADAGASCAR 41,377,130 14,613,745 0.28
141 VANUATU 49,640 40,032 0.00
142 MONTENEGRO 100,000 37,700 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 25,680 24,816 0.00
144 ESTONIA 3,984 6,489 0.00
145 IRAQ 99,448,227 38,829,580 0.75
146 LATVIA 25,000 11,875 0.00
147 SLOVAK 22,920 24,099 0.00
148 0 0
149 0 0
150 0 0
151 0 0
152 0 0
153 0 0
154 0 0
155 0 0
156 0 0
157 0 0
158 0 0
159 0 0
160 0 0
161 0 0
162 0 0
163 0 0
164 0 0

หมายเหตุ : n/a