ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทย แยกตามประเทศที่ส่งออก ปีที่ : 2562 (มกราคม - กันยายน)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT
หน่วย : -


CountryQuantity (KG)Value (USD)% Share
1 CHINA 296,909,598 175,008,022 5.49
2 BENIN 997,814,446 386,634,917 12.12
3 U.S.A. 416,140,167 457,439,009 14.34
4 COTE D LVOIRE 94,001,569 51,606,415 1.62
5 INDONESIA 48,902,000 29,229,353 0.92
6 MALAYSIA 247,925,325 98,055,687 3.07
7 CAMEROON 383,732,094 155,497,542 4.87
8 SOUTH AFRICA 535,915,570 216,809,144 6.80
9 HONG KONG 127,247,377 141,824,041 4.45
10 JAPAN 199,237,509 81,763,224 2.56
11 PHILIPPINES 297,812,240 112,000,812 3.51
12 LAOS 21,875,550 6,293,463 0.20
13 GHANA 48,324,799 31,769,896 1.00
14 SINGAPORE 73,599,289 75,069,662 2.35
15 ANGOLA 279,658,057 119,326,486 3.74
16 MOZAMBIQUE 203,257,452 83,932,428 2.63
17 SENEGAL 178,650,300 83,330,337 2.61
18 CANADA 65,920,809 71,705,220 2.25
19 CONGO 63,744,035 26,563,400 0.83
20 PAPUA NEW GUINEA 39,776,000 26,577,003 0.83
21 AUSTRALIA 52,751,807 50,714,159 1.59
22 SAUDI ARABIA 31,782,293 23,147,937 0.73
23 NIGERIA 8,304,350 3,659,278 0.11
24 ISRAEL 37,623,334 32,291,793 1.01
25 UNITED KINGDOM 52,640,668 38,251,901 1.20
26 FRANCE 31,792,702 32,956,460 1.03
27 BELGIUM 32,713,778 20,873,935 0.65
28 GUINEA 8,829,800 4,154,002 0.13
29 NETHERLANDS 30,205,290 28,574,274 0.90
30 GABON 19,677,473 10,914,838 0.34
31 YEMEN 150,905,580 61,290,050 1.92
32 U. ARAB EMIRATES 20,457,311 10,808,163 0.34
33 MAURITANIA 23,172,000 10,909,657 0.34
34 SPAIN 24,484,324 15,534,038 0.49
35 KENYA 110,483,850 45,922,973 1.44
36 TOGO 79,316,550 36,934,201 1.16
37 ALGERIA 29,961,940 12,217,451 0.38
38 MYANMAR 1,915,864 1,051,099 0.03
39 ITALY 16,217,935 15,430,376 0.48
40 RUSSIAN FEDERATION 30,480,040 13,038,239 0.41
41 NIGER 27,087,700 10,632,427 0.33
42 TAIWAN 14,404,290 10,109,199 0.32
43 SWITZERLAND 9,773,718 10,182,047 0.32
44 GERMANY 6,380,094 7,326,170 0.23
45 MAYOTTE 6,838,130 7,167,279 0.22
46 EQUATORIAL GUINEA 15,968,104 7,607,234 0.24
47 TURKEY 21,891,829 9,529,815 0.30
48 NEW ZEALAND 8,123,045 7,183,941 0.23
49 VIETNAM 7,792,960 4,938,611 0.15
50 PERU 5,266,500 2,278,865 0.07
51 KUWAIT 4,661,660 3,549,314 0.11
52 BRUNEI 16,800,300 16,425,032 0.51
53 LEBANON 12,554,841 5,623,968 0.18
54 SWEDEN 7,071,466 7,939,381 0.25
55 JORDAN 3,950,696 1,919,062 0.06
56 TANZANIA 10,840,000 4,456,923 0.14
57 TIMOR LESTE 10,063,960 3,841,057 0.12
58 CAPE VERDE ISLANDS 10,489,950 5,175,584 0.16
59 POLAND 5,428,471 4,326,511 0.14
60 NEW CALEDONIA 5,599,099 4,825,035 0.15
61 NORWAY 5,321,289 5,357,473 0.17
62 SIERRA LEONE 971,950 663,114 0.02
63 QATAR 2,939,998 1,814,410 0.06
64 FIJI 6,409,585 2,596,633 0.08
65 PORTUGAL 6,749,096 3,729,266 0.12
66 BURKINA FASO 120,000 90,300 0.00
67 DENMARK 2,132,776 2,083,950 0.07
68 MACAO 2,302,462 2,477,800 0.08
69 GEORGIA 5,437,680 2,848,086 0.09
70 SYRIA 4,994,000 2,051,846 0.06
71 CZECH REPUBLIC 1,943,080 1,687,311 0.05
72 OTHER COUNTRIES 105,165,918 42,020,643 0.71
73 REUNION 3,929,854 3,887,803 0.12
74 IRAN 8,966,780 5,933,780 0.19
75 OMAN 2,040,370 1,145,122 0.04
76 MEXICO 1,286,753 796,383 0.02
77 EGYPT 7,322,105 3,702,307 0.12
78 BAHRAIN 1,605,314 1,281,433 0.04
79 GAMBIA 5,545,000 2,579,813 0.08
80 CAMBODIA 3,651,815 1,527,213 0.05
81 FRENCH POLYNESIA (TAHITI) 5,189,337 5,313,018 0.17
82 FINLAND 1,317,878 1,210,545 0.04
83 MALI 550,000 295,800 0.01
84 IRELAND 1,133,999 1,458,646 0.05
85 PUERTO RICO 2,126,910 1,838,102 0.06
86 LIBYA 9,013,312 4,696,612 0.15
87 MARTINIQUE 831,825 831,844 0.03
88 LITHUANIA 764,250 397,717 0.01
89 CHILE 1,250,922 604,278 0.02
90 ZIMBABWE 1,348,000 563,808 0.02
91 GUAM 482,455 578,651 0.02
92 ETHIOPIA 25,000 17,750 0.00
93 MAURITIUS 1,854,665 926,514 0.03
94 GUINEA-BISSAU 644,000 295,530 0.01
95 AUSTRIA 565,298 549,948 0.02
96 JAMAICA 1,063,067 1,323,542 0.04
97 GUADELOUPE 849,358 566,916 0.02
98 UKRAINE 3,383,000 1,642,762 0.05
99 FRENCH GUIANA 616,450 760,574 0.02
100 CYPRUS 535,394 469,472 0.01
101 SAO TOME & PRINCIPE 431,500 217,105 0.01
102 MALTA 714,657 637,253 0.02
103 CROATIA 373,000 145,960 0.00
104 ICELAND 428,685 489,989 0.02
105 INDIA 630,667 748,534 0.02
106 NAMIBIA 130,010 81,730 0.00
107 GREECE 831,189 665,637 0.02
108 NETHERLD ANTILLES 452,634 531,448 0.02
109 TRINIDAD & TOBAGO 337,988 392,344 0.01
110 NORTHERN MARIANA ISLANDS 298,449 359,193 0.01
111 MALDIVES 420,616 284,365 0.01
112 S. KOREA 497,129 265,872 0.01
113 MOROCCO 9,436,300 4,835,273 0.15
114 SRI LANKA 158,838 189,335 0.01
115 BELARUS 0 0 0.00
116 UGANDA 264,750 103,252 0.00
117 BULGARIA 150,000 113,050 0.00
118 TUNISIA 13,850,000 5,612,950 0.18
119 RWANDA 286,000 115,128 0.00
120 BANGLADESH 88,411 101,187 0.00
121 MONGOLIA 105,700 89,618 0.00
122 HUNGARY 74,000 64,533 0.00
123 COLOMBIA 156,310 189,068 0.01
124 PALAU 127,495 159,356 0.00
125 COMOROS 92,000 100,305 0.00
126 REPUBLIC OF SERBIA 136,000 65,327 0.00
127 BRAZIL 248,316 243,147 0.01
128 SUDAN 280,000 114,270 0.00
129 ARMENIA 603,000 265,657 0.01
130 SURINAME 126,488 150,164 0.00
131 HAITI 0 0 0.00
132 DJIBOUTI 0 0 0.00
133 BAHAMAS 89,450 111,909 0.00
134 ALBANIA 78,000 35,626 0.00
135 PAKISTAN 616,000 278,936 0.01
136 ARUBA 49,985 55,591 0.00
137 LIBERIA 73,500 86,934 0.00
138 NEPAL 560 810 0.00
139 BELIZE 0 0 0.00
140 MADAGASCAR 7,979,500 3,358,896 0.11
141 VANUATU 144,095 155,834 0.00
142 MONTENEGRO 0 0 0.00
143 WALLIS AND FUTUNA ISLANDS 43,060 41,532 0.00
144 ESTONIA 3,984 7,490 0.00
145 IRAQ 52,872,325 21,594,242 0.68
146 LATVIA 126,000 53,516 0.00
147 SLOVAK 0 0 0.00

หมายเหตุ : ืn/a