ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทยแยกตามชนิดข้าว ปีที่ : 2560 (มกราคม - ธันวาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมศุลกากร
หน่วย : ล้านตัน


ชนิดข้าวปริมาณการส่งออกข้าวสัดส่วน (%)ประเทศนำเข้าข้าวที่สำคัญ
1 ข้าวขาว 5.01 43.08 จีน เบนิน แคเมอรูน โมซัมบิก แองโกลา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์
2 ข้าวหอมมะลิไทย 2.3 19.77 สหรัฐฯ จีน โกตดิวัวร์ ฮ่องกง เซเนกัล อิหร่าน กานา
3 ข้าวนึ่ง 3.37 28.98 เบนิน แอฟริกาใต้ บังคลาเทศ แคเมอรูน เยเมน รัสเซีย
4 - ข้าวเหนียว 0.52 4.47 จีน อินโดนีเซีย เบลเยียม สหรัฐฯ มาเลเซีย เซเนกัล
5 ข้าวปทุมธานี 0.38 3.27 โกตดิวัวร์ จีน เซเนกัล สิงคโปร์ ฮ่องกง กานา สหรัฐฯ
6 ข้าวกล้อง 0.05 0.43 เกาหลีใต้ เบลเยียม สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฮ่องกง

หมายเหตุ : ืn/a