ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

การส่งออกข้าวของไทยแยกตามชนิดข้าว ปีที่ : 2561 (มกราคม - สิงหาคม)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมศุลกากร
หน่วย : ล้านตัน


ชนิดข้าวปริมาณการส่งออกข้าวสัดส่วน (%)ประเทศนำเข้าข้าวที่สำคัญ
1 ข้าวขาว 3.90 54.62 ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน แองโกลา มาเลเซีย เบนิน
2 ข้าวหอมมะลิไทย 1.06 14.85 สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน เซเนกัล โกตดิวัวร์ แคนาดา สิงคโปร์
3 ข้าวนึ่ง 1.60 22.41 เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน บังกลาเทศ
4 - ข้าวเหนียว 0.27 3.78 จีน อินโดนีเซีย สหรัฐฯ เวียดนาม ญี่ปุ่น มาเลเซีย เบลเยียม
5 ข้าวปทุมธานี 0.28 3.92 โกตดิวัวร์ กานา สหรัฐฯ สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง มอริเตเนีย
6 ข้าวกล้อง 0.03 0.42 เคนยา เกาหลีใต้ เบลเยียม สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ สหรัฐฯ

หมายเหตุ : n/a