ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลการผลิตและการค้าข้าว

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต ข้าวนาปี ปีที่ : 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาค/จังหวัดเนื้อที่
เพาะปลูก (ไร่)
เนื้อที่
เก็บเกี่ยว (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)ผลผลิต
ต่อไร่(กก.)(ปลูก)
ผลผลิต
ต่อไร่(กก.)(เก็บ)
รวมทั้งประเทศ58,962,00055,050,53524,074,355408437
- ข้าวเจ้า42,570,20239,830,11918,350,135431461
- ข้าวเหนียว16,391,79815,220,4165,724,220349376
ภาคเหนือ13,220,56712,530,5127,309,559553583
- ข้าวเจ้า10,392,0659,766,3115,705,954549584
- ข้าวเหนียว2,828,5022,764,2011,603,605567580
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36,645,29333,601,19611,267,122307335
- ข้าวเจ้า23,171,60721,232,1237,192,364310339
- ข้าวเหนียว13,473,68612,369,0734,074,758302329
ภาคกลาง8,349,5598,201,6295,172,169619631
- ข้าวเจ้า8,260,3938,114,9075,126,499621632
- ข้าวเหนียว89,16686,72245,670512527
ภาคใต้746,581717,198325,505436454
- ข้าวเจ้า746,137716,778325,318436454
- ข้าวเหนียว444420187421445
เชียงราย00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
พะเยา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ลำปาง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ลำพูน00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
เชียงใหม่00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
แม่ฮ่องสอน00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ตาก00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
กำแพงเพชร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สุโขทัย00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
แพร่00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
น่าน00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อุตรดิตถ์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
พิษณุโลก00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
พิจิตร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครสวรรค์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อุทัยธานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
เพชรบูรณ์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
เลย00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
หนองบัวลำภู00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อุดรธานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
หนองคาย00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
บึงกาฬ00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สกลนคร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครพนม00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
มุกดาหาร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ยโสธร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อำนาจเจริญ00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อุบลราชธานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ศรีสะเกษ00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สุรินทร์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
บุรีรัมย์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
มหาสารคาม00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ร้อยเอ็ด00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
กาฬสินธุ์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ขอนแก่น00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ชัยภูมิ00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครราชสีมา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สระบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ลพบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สิงห์บุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ชัยนาท00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สุพรรณบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อ่างทอง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
อยุธยา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นนทบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
กรุงเทพมหานคร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ปทุมธานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครนายก00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ปราจีนบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ฉะเชิงเทรา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สระแก้ว00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
จันทบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ตราด00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ระยอง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ชลบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สมุทรปราการ00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สมุทรสาคร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครปฐม00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
กาญจนบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ราชบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สมุทรสงคราม00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
เพชรบุรี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ประจวบคีรีขันธ์00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ชุมพร00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ระนอง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สุราษฎร์ธานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
พังงา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ภูเก็ต00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
กระบี่00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ตรัง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นครศรีธรรมราช00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
พัทลุง00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สงขลา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
สตูล00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ปัตตานี00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
ยะลา00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000
นราธิวาส00000
- ข้าวเจ้า00000
- ข้าวเหนียว00000

หมายเหตุ : ผลการพยากรณ์ ณ เดือนธันวาคม 2560