ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ข้อมูล ณ ปีที่ : ปี 2018 (๋January - November)

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : แหล่งข้อมูลต่างประเทศ
หน่วย : USD/tonne


YearU.S. Long Grain #2 4%Viet 5%Uru 5%India 25%Pak 25%Viet 25%U.S.California Medium Grain #1 4%Pak Basmati
January5264135033843583918601087
February5374195003903573988851095
March5394155003853623948961072
April5434314993843944099001050
May5504505013813974279041043
June5504465003803924219901042
July5463934943883683709881040
August5353884933733633699001029
September519396493362348374893995
October510404494350343382848961
November509406492354325387807938

หมายเหตุ : Uru 5% : Long grain white rice, fob fcl. / Pak Basmati : Basmati ordinary up to May 2011. Super kernel white basmati 2% from June 2011 onwards