ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาข้าวสารขายส่งตลาดกรุงเทพฯและราคาข้าวเปลือก ข้อมูล ณ เดือน : ธันวาคม 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมโรงสีข้าวไทย
หน่วย : ข้าวเปลือก บาท/ตัน และข้าวสาร บาท/100 กก.


ชนิดข้าว/วันที่12345678910111213141516171819202122232425262728293031ค่าเฉลี่ย
ข้าวหอมมะลิ
- ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า)3,1003,1003,1003,1503,1503,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,2003,0003,0003,150
- ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่)2,9002,9503,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0002,7502,7502,959
- ปลายข้าวหอมมะลิ1,1201,1201,1201,1201,1201,1501,1501,2001,2001,2001,1601,1601,1601,1601,1801,1801,156
ข้าวหอมปทุมฯ
- ข้าวหอมปทุมฯ(ยิงสี)2,0502,1002,1002,1002,1002,1002,1002,1002,1002,1502,1002,1502,1502,1502,2002,2002,122
- ปลายข้าวหอมปทุมฯ1,0501,0801,0801,0801,0801,1201,1201,1501,1501,1201,1201,1201,1201,1201,0201,0201,097
ข้าวขาว
- ข้าวขาว 100% ชั้น 2
- ข้าวขาว 5%1,2101,2101,2101,2101,1801,1801,1801,1601,1701,1701,1701,1801,1801,1801,2001,2001,187
- ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ970970970970970960960960960960960960960960980980966
ข้าวนึ่ง
- ข้าวนึ่ง 100% (สีอ่อน)1,2501,2501,2501,2501,2401,2201,2201,2201,2201,2201,2201,2201,2201,2201,2301,2301,230
- ข้าวนึ่ง 5%
- ปลายข้าวนึ่ง850850850850850850850850820820820820820820820820835
ข้าวเหนียว
- ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6(ขอนแก่น)1,9501,9501,9501,9502,0002,0502,0502,0502,0502,0502,0502,0502,0502,0501,7501,7501,984
- ข้าวเหนียวพิเศษ กข.6(เหนือ)
- ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว(ใหม่)1,7201,7201,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7501,7001,7001,740
- ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น(ใหม่)
- ปลายข้าวเหนียว(ใหม่)1,3001,3201,3201,3201,3301,3301,3301,3301,3301,3301,3301,3301,3301,3301,2801,2801,320
ข้าวเปลือก
- ข้าวเปลือกหอมมะลิใหม่(เชียงราย)
- ข้าวเปลือกหอมปทุมฯ7,7007,7007,7007,7007,6007,6007,6007,6007,6007,6007,640
- ข้าวเปลือกเจ้า(พระนครศรีอยุธยา)7,9507,8007,8007,9507,9507,9507,7007,7007,7007,7007,820
- ข้าวเปลือกเหนียว(กข.6) (จ.อุดรธานี)9,5009,5009,5009,5009,50010,00010,0009,8009,8009,8009,690

หมายเหตุ : ืn/a