ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคารับซื้อรายวันที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ ข้อมูล ณ เดือน : ธันวาคม 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วย : บาท/ตัน


ข้าวหอมมะลิ 105 (ต้นข้าว 35 กรัม)

วันที่
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่นตลาดกลางพืชไร่
อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญโรงสี
กิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์โรงสี
เต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
โรงสีสหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด 215 หมู่ 11 ต.ดงคลั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
113,50013,00014,58014,00014,00013,000
2------
3------
414,20014,00015,41014,50014,50013,500
5------
614,30014,00015,41014,50014,50013,500
714,70014,00015,41014,50014,50013,500
814,70014,00015,41014,50014,50013,500
9------
10------
11------
1215,20014,50015,41014,70015,00013,500
1315,20014,50015,41014,70015,00013,500
1415,50014,50015,41014,70015,00014,000
1515,50014,50015,41014,70015,00014,000
16------
17------
1815,80014,80015,41015,00015,00014,000
1915,80014,80015,41015,00015,00014,000
2015,80014,80015,41015,00015,00014,000
2115,80014,80015,41015,00015,00014,000
2215,80014,80015,41015,00015,50014,000
23------
24------
2515,80015,00015,41015,00015,50014,000
2615,80015,00015,41015,00015,50014,000
2715,80015,00015,41015,00015,50014,000
2815,80015,00015,41015,00015,50014,000
29
30
31

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวหอมจังหวัด

วันที่
จุกพืชไร่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีบริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

วันที่
ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1
7,600
6,400
2
-
-
3
-
-
4
7,600
6,400
5
-
-
6
7,600
6
7
7,600
6,400
8
7,600
6,400
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
7,600
6,400
13
7,600
6,400
14
7,600
6,400
15
7,600
6,400
16
-
-
17
-
-
18
7,600
6,400
19
7,600
6,400
20
7,600
6,400
21
7,600
6,400
22
7,400
6,200
23
-
-
24
-
-
25
7,400
6,200
26
7,400
6,200
27
7,400
6,200
28
7,400
6,200
29
30
31

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์หอมปทุมธานี 1

วันที่
ความชื้น 15%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ความชื้น 25%
โรงสีสินทรัพย์ถาวร ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
1
9,500
8,250
2
-
-
3
-
-
4
9,500
8,250
5
-
-
6
9,700
8,450
7
9,700
8,450
8
9,750
8,450
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
10,300
8,550
13
10,300
8,550
14
10,300
8,550
15
10,300
8,550
16
-
-
17
-
-
18
10,300
8,550
19
10,300
8,550
20
10,750
8,750
21
10,750
8,750
22
10,750
8,750
23
-
-
24
-
-
25
10,750
8,750
26
10,750
8,750
27
10,750
8,750
28
10,750
8,750
29
30
31

หมายเหตุ : ืn/a