ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาขายปลีกในตลาดกรุงเทพฯ ข้อมูล ณ วันที่ : 22 - 26 มกราคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน
หน่วย : บาท/15 กก.


ชนิดสัปดาห์ก่อน
ต่ำ-สูง
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์สัปดาห์นี้
ต่ำ-สูง
100% (ข้าวหอม)
- ร้านค้าปลีกทั่วไป580-650580-650580-650580-650580-650580-650580-650
- ข้าวใหม่
ข้าวสารเจ้า 100%
- ร้านค้าปลีกทั่วไป420-450420-450420-450420-450420-450420-450420-450
- ข้าวใหม่390-420390-420390-420390-420390-420390-420390-420
ข้าวสารเจ้า 5%
- ร้านค้าปลีกทั่วไป350-370350-370350-370350-370350-370350-370350-370
- ข้าวใหม่330-340330-340330-340330-340330-340330-340330-340
ข้าวสารเหนียว
สันป่าตอง (เขี้ยวงู)
- 100%640-660640-660640-660640-660640-660640-660640-660
- 5%590-610590-610590-610590-610590-610590-610590-610
- 10% เมล็ดยาว490-530490-530490-530490-530490-530490-530490-530
- 10% เมล็ดสั้น460-470460-470460-470460-470460-470460-470460-470

หมายเหตุ : ืืืืn/a