ปรับขนาด font
ปรับพื้นหลัง

ข้อมูลราคาข้าวโลกและข้าวไทย

ราคาข้าวตลาดกรุงเทพฯ ข้อมูล ณ เดือน : ธันวาคม 2560

ข้อมูลย้อนหลัง :
แหล่งที่มาของข้อมูล : สมาคมค้าข้าวไทย
หน่วย : บาท/100 กก.


ข้าวขาว ใหม่

วันที่100% ชั้น 25%ปลายเอวันเลิศ
Sun [$-107041UTC]3 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Mon [$-107041UTC]4 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Tue [$-107041UTC]5 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Wed [$-107041UTC]6 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Thu [$-107041UTC]7 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Fri [$-107041UTC]8 Dec 171,210 -1,2301,180 - 1,200950 - 960
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Tue [$-107041UTC]12 Dec 171,180 - 1,2001,150 - 1,170950 - 960
Wed [$-107041UTC]13 Dec 171,180 - 1,2001,150 - 1,170950 - 960
Thu [$-107041UTC]14 Dec 171,180 - 1,2001,150 - 1,170950 - 960
Fri [$-107041UTC]15 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Tue [$-107041UTC]19 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Wed [$-107041UTC]20 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Thu [$-107041UTC]21 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Fri [$-107041UTC]22 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Tue [$-107041UTC]26 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Wed [$-107041UTC]27 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Thu [$-107041UTC]28 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960
Fri [$-107041UTC]29 Dec 171,190 -1,2101,160 - 1,180950 - 960

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวขาว เก่า

วันที่100% ชั้น 25%ปลายเอวันเลิศ
Sun [$-107041UTC]3 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Mon [$-107041UTC]4 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Tue [$-107041UTC]5 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Wed [$-107041UTC]6 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Thu [$-107041UTC]7 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Fri [$-107041UTC]8 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Tue [$-107041UTC]12 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Wed [$-107041UTC]13 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Thu [$-107041UTC]14 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Fri [$-107041UTC]15 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Tue [$-107041UTC]19 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Wed [$-107041UTC]20 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Thu [$-107041UTC]21 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Fri [$-107041UTC]22 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Tue [$-107041UTC]26 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Wed [$-107041UTC]27 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Thu [$-107041UTC]28 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220
Fri [$-107041UTC]29 Dec 171,300 - 1,3301,260 - 1,2801,200 - 1,220

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวนึ่ง

วันที่100% ยิงสี5%ปลายเอวัน
Sun [$-107041UTC]3 Dec 171,250 - 1,2601,190 - 1,200830 - 850
Mon [$-107041UTC]4 Dec 171,250 - 1,2601,190 - 1,200830 - 850
Tue [$-107041UTC]5 Dec 171,250 - 1,2601,190 - 1,200830 - 850
Wed [$-107041UTC]6 Dec 171,240 - 1,2501,180 - 1,190830 - 850
Thu [$-107041UTC]7 Dec 171,240 - 1,2501,180 - 1,190830 - 850
Fri [$-107041UTC]8 Dec 171,240 - 1,2501,180 - 1,190830 - 850
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Tue [$-107041UTC]12 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Wed [$-107041UTC]13 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Thu [$-107041UTC]14 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Fri [$-107041UTC]15 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Tue [$-107041UTC]19 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Wed [$-107041UTC]20 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Thu [$-107041UTC]21 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Fri [$-107041UTC]22 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Tue [$-107041UTC]26 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Wed [$-107041UTC]27 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Thu [$-107041UTC]28 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850
Fri [$-107041UTC]29 Dec 171,230 - 1,2401,170 -1,180830 - 850

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวหอมมะลิ ใหม่

วันที่100% ชั้น 2
พื้นที่อุบลฯ
100% ชั้น 2
พื้นที่อีสาน
100% ชั้น 2
พื้นที่ภาคกลาง
ปลายเอวันเลิศ
Sun [$-107041UTC]3 Dec 172,900 - 2,9502,800 - 2,8502,700 - 2,7501,100 - 1,110
Mon [$-107041UTC]4 Dec 172,900 - 2,9502,800 - 2,8502,700 - 2,7501,100 - 1,110
Tue [$-107041UTC]5 Dec 172,900 - 2,9502,800 - 2,8502,700 - 2,7501,100 - 1,110
Wed [$-107041UTC]6 Dec 172,950 - 3,0002,850 - 2,9002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Thu [$-107041UTC]7 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,120 - 1,130
Fri [$-107041UTC]8 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,120 - 1,130
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,120 - 1,130
Tue [$-107041UTC]12 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,140 - 1,150
Wed [$-107041UTC]13 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,140 - 1,150
Thu [$-107041UTC]14 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,140 - 1,150
Fri [$-107041UTC]15 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,140 - 1,150
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Tue [$-107041UTC]19 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Wed [$-107041UTC]20 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Thu [$-107041UTC]21 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Fri [$-107041UTC]22 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Tue [$-107041UTC]26 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Wed [$-107041UTC]27 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Thu [$-107041UTC]28 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160
Fri [$-107041UTC]29 Dec 173,000 - 3,0502,900 - 2,9502,800 - 2,8501,150 - 1,160

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวหอมมะลิ เก่า

วันที่100% ชั้น 2
พื้นที่อุบลฯ
100% ชั้น 2
พื้นที่อีสาน
100% ชั้น 2
พื้นที่ภาคกลาง
ปลายเอวันเลิศ
Sun [$-107041UTC]3 Dec 173,100 - 3,1502,950 - 3,0002,650 - 2,7001,080 - 1,090
Mon [$-107041UTC]4 Dec 173,100 - 3,1502,950 - 3,0002,650 - 2,7001,080 - 1,090
Tue [$-107041UTC]5 Dec 173,100 - 3,1502,950 - 3,0002,650 - 2,7001,080 - 1,090
Wed [$-107041UTC]6 Dec 173,150 - 3,2003,000 - 3,2002,700 - 2,7501,100 - 1,110
Thu [$-107041UTC]7 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,100 - 1,110
Fri [$-107041UTC]8 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,100 - 1,110
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,100 - 1,110
Tue [$-107041UTC]12 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Wed [$-107041UTC]13 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Thu [$-107041UTC]14 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Fri [$-107041UTC]15 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Tue [$-107041UTC]19 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Wed [$-107041UTC]20 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Thu [$-107041UTC]21 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Fri [$-107041UTC]22 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Tue [$-107041UTC]26 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Wed [$-107041UTC]27 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Thu [$-107041UTC]28 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130
Fri [$-107041UTC]29 Dec 173,200 - 3,2503,050 - 3,1002,750 - 2,8001,120 - 1,130

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวหอมปทุมธานี ใหม่

วันที่100% ชั้น 2ปลายเอวันเลิศ
Sun [$-107041UTC]3 Dec 172,050 - 2,1001,040 - 1,050
Mon [$-107041UTC]4 Dec 172,050 - 2,1001,040 - 1,050
Tue [$-107041UTC]5 Dec 172,050 - 2,1001,040 - 1,050
Wed [$-107041UTC]6 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Thu [$-107041UTC]7 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Fri [$-107041UTC]8 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Tue [$-107041UTC]12 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Wed [$-107041UTC]13 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Thu [$-107041UTC]14 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Fri [$-107041UTC]15 Dec 172,050 - 2,1001,050 - 1,060
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Tue [$-107041UTC]19 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Wed [$-107041UTC]20 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Thu [$-107041UTC]21 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Fri [$-107041UTC]22 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Tue [$-107041UTC]26 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Wed [$-107041UTC]27 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Thu [$-107041UTC]28 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060
Fri [$-107041UTC]29 Dec 172,100 - 2,1501,050 - 1,060

หมายเหตุ : ืn/a

ข้าวเหนียว

วันที่ก.ข. 6ก.ข. 10ปลายเอวัน
Sun [$-107041UTC]3 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,6501,280 - 1,350
Mon [$-107041UTC]4 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,6501,280 - 1,350
Tue [$-107041UTC]5 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,6501,280 - 1,350
Wed [$-107041UTC]6 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,6501,280 - 1,350
Thu [$-107041UTC]7 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,6501,280 - 1,350
Fri [$-107041UTC]8 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Sat [$-107041UTC]9 Dec 17
Sun [$-107041UTC]10 Dec 17
Mon [$-107041UTC]11 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Tue [$-107041UTC]12 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Wed [$-107041UTC]13 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Thu [$-107041UTC]14 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Fri [$-107041UTC]15 Dec 171,900 - 2,0001,600 - 1,7001,280 - 1,350
Sat [$-107041UTC]16 Dec 17
Sun [$-107041UTC]17 Dec 17
Mon [$-107041UTC]18 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Tue [$-107041UTC]19 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Wed [$-107041UTC]20 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Thu [$-107041UTC]21 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Fri [$-107041UTC]22 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Sat [$-107041UTC]23 Dec 17
Sun [$-107041UTC]24 Dec 17
Mon [$-107041UTC]25 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Tue [$-107041UTC]26 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Wed [$-107041UTC]27 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Thu [$-107041UTC]28 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350
Fri [$-107041UTC]29 Dec 171,950 - 2,0501,650 - 1,7501,280 - 1,350

หมายเหตุ : ืn/a